کتیبه ویژه محرم

کتیبه های ویژه محرم از جنس های ساتن و ژرسه در سایز های مختلف افقی و عمودی و طولی می باشند

کتیبه های طولی در عرض 50 ، 90 و 150 سانتیمتر در طول 50 متر می باشندنظرات


نظر بدهید

سـایر محصــولات